Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Haettaessa rahoitusta, suurimmat virheet mitä liiketoimintasuunnitelmassa voi olla, ovat: epärealistiset laskelmat, epäselvä tai puutteellinen riskienhallinta, puutteellinen tai epäselvä liiketoimintamalli ja heikko kilpailustrategia. Tee hyvät laskelmat – sillä paikkaa tarvittaessa muita puutteita.

Liiketoimintasuunnitelma on harkittu kokonaisuus – muuntele varovaisuudella

Liiketoimintasuunnitelma on rakenteeltaan vapaamuotoinen, mutta siinä on suhteellisen vakiintunut asiasisältö.Lukijalla on siis tietty ennakko-odotus, mitä liiketoimintasuunnitelma-nimisessä paperissa tulee lukemaan. Jos jokin osio ei tunnu yhtään sopivan omaan yritykseen, niin sen voi hyvin jättää pois. Kannattaa kuitenkin miettiä, olisiko silti tarpeellista vastata edes jotain jokaisen pääotsikon alle, ettei lukijalle jää huono fiilis tekstistä.

Sen sijaan varsinaisen rakenteen eli otsikoiden järjestyksen muokkaus voi sen sijaan olla jopa suositeltavaa, koska parhaimmillaan suunnitelma on yrityksesi johtamisen käsikirja. Ja jos yritystoiminta on jollain lailla ns. standartista poikkeavaa, niin tottahan toki käsikirjankin pitää olla yritystoiminnan näköistä.

Liiketoimintasuunnitelma on siis suhteellisen vakiintunut, mutta silti dokumentin otsikointi ja täsmällinen sisältö vaihtelee paljon. Muokattaessa sisältöä enemmän vastaamaan omaa yritystoimintaa voidaan siis tehdä oman näköinen liiketoimintasuunnitelmakin. Niin kauan kuin kaikki liiketoimintasuunnitelman ydinkohdat on sisällytetty suunnitelmaan, voi otsikkoa ja ulkoasua muokata melko vapaasti.

Tämön kurssin pihvi löytyy laskelmista. Laskelmat on se työkalu, jolla hurmataan rahoittaja. Ja eipä niiden osaamisesta ole yrittäjällekään haittaa. Laskelmat ovat niin kiinteä osa liiketoimintasuunnitelmaa, ettei niitä voi tehdä erillään suunnitelmasta. Niinpä kurssilla käydään läpi myös liiketoimintasuunnitelman rakenne, mutta tiiviistetysti.

Oppitunneilla on ydinasiat kuhunkin osa-alueeseen, mutta näihin ei mennä syvällisemmin. Saat kuitenkin vinkkejä, miten hyödyntää laskelmia eri osioissa. Jokainen rahoittaja rakastaa laskelmia, koska niiden avulla asiat on perusteltavissa läpinäkyvästi ja luotettavasti.

Liiketoimintasuunnitelmassa olevat asiakokonaisuudet

Liiketoimintasuunnitelmasta tulee ilmetä yrityksen perustiedot – nimi, toimiala ja yhtiömuoto.

Liikeidea on suunnitelman pihvi

Liikeidea kuvataan suunnitelman alussa ja se, miten tässä onnistut, saattaa ratkaista sen lukeeko potentiaalinen rahoittaja suunnitelmaasi loppuun.

Liikeidea kuvataan liiketoimintasuunnitelman tässä kohtaa vain pääkohdittain ja tarkempi idean avaaminen tehdään osa-alue kerrallaan.

Hyvä liikeidean kuvaus on kuin yrityksesi hissipuhe – niin tiivis, että pystyt kertomaan ideasi ydinkohdat hissimatkan aikana.

Osaaminen

Tässä osiossa kerrotaan, millaista osaamista yrityksessä on.

Oma osaaminen ja työkokemus on tärkeää kuvata hyvin, jos olet hakemassa rahoitusta. Jos päivität liiketoimintasuunnitelmaa enemmän johtamisen käsikirjasta, voi tämä osio olla kevyemmin kuvattu.

Jos yritykselläsi on sertikaatteja tai olet hankkinut erikoiskoulusta, nämä kannattaa avata huolella liiketoimintasuunnitelmaan. Jos rahoittaja epäröi kyllä-vastauksen kanssa, saattaa tällainen dokumentoitu erikoistaito olla se seikka, joka ratkaisee päätöksen sinun eduksesi

Swot-analyysi

Swot-analyysi on klassikkotapa kuvata esimerkiksi yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia, mutta myös mahdollisuuksia ja uhkia. Yrityksen toimintaa pyritään hahmottamaan usealta eri kantilta.

Swot-analyysin tekemiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä tämän osion huolellinen pohtiminen on kaikki oman yritystoimintasi eduksi. Vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen auttaa välttämään jo ennakkoon mahdollisia sudenkuoppia. Tiukassa taloustilanteessa mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen taas saattaa ratkaista, pystyykö juuri sinun yrityksesi hyödyntämään bisnesmahdollisuudet, joita markkinassa on ihan kaikenlaisissa talouden vaiheissa.

Tuotteet ja palvelut

Mitä sinä myyt? Mitä asiakas saa sinulta ostaessaan jonkin tuotteen tai palvelun?

Tässä kohtaa kuvaat tuote- ja/tai palveluvalikoiman lisäksi myös hinnoittelua sekä millaista kokonaismyyntiä tavoittelet.

Hinnoittelussa kannattaa hyödyntää materiaaleissa olevaa valmista laskelmapohjaa, jotta saat mahdollisimman realistisen arvion myynnin määrästä.

Yksi isoimmista virheistä liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä liittyy juuri hinnoitteluun. Saat kurssin aikana selvät ohjeet, miten vältät tämän ehkä kriittisimmän virheen koko liiketoimintasuunnitelmassa – ainakin jos olet hakemassa rahoitusta.

Asiakkaat

Jos ei ole asiakkaita, ei ole liiketoimintaa.

Määrittele unelma-asiakkaasi. Voit hyödyntää liiketoimintasuunnitelmapohjassa olevia esimerkkikysymyksiä tai käyttää myös jotain muuta tapaa määritellä unelma-asiakkaasi.

Asiakkaan hyvä tunteminen auttaa kohdistamaan myyntiviestin juuri sille sinun unelma-asiakkaallesi. Tämän osion huolellinen pohtiminen auttaa siis myyntiä ja markkinointia suunniteltaessa.

Markkinat, kilpailijat ja myynti

Yrityksesi toimintaan vaikuttaa myös se, millaisessa markkinassa toimit – onko sinulla perinteinen fyysinen liiketila vai kenties maailmanlaajuinen digibisnes.

Kilpailijoiden tunteminen on tärkeää esimerkiksi hintatasoa mietittäessä, mutta myös pohdittaessa, miten juuri sinun yrityksesi erottautuu ja saa asiakkaan tekemään päätöksen sinun hyväksesi.

Myynnin suunnitteleminen on myös tärkeä osa yritystoimintaa – missä ja miten aiot markkinoida tuotteitasi ja/tai palveluitasi ja missä näitä myydään.

Liiketoiminnan tavoitteet

Tavoitteen asettaminen helpottaa määränpään saavuttamista. Mitä konkreettisempia tavoitteita pystyt asettamaan, sitä helpompi tavoitteet on saavuttaa. Käytä aikaa myös mittareiden miettimiseen – mitä konkreettisemmin pystyt kuvata tilanteen, jossa olet saavuttanut tavoitteesi, sen parempi.

Tavoitteet voivat olla esimerkiksi liikevaihtoa, kannattavuutta tai asiakasmääriä koskevia.

Riskien hallinta

Omaan yritystoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit on hyvä tunnistaa. Näin voit varautua niihin ennakkoon ja ehkä siten jopa välttää niiden toteutumisen kokonaan tai ainakin minimoida syntyneet vahingot.

Taloushallinto ja sopimukset

Pohdi jo etukäteen, miten järjestät yrityksesi taloushallinnon ja sopimusasiat. Hankitko avuksesi osaavat yhteistyökumppanit vai palkkaatko kenties työntekijän näitä asioita hoitamaan

Laskelmat

Hyvin laaditut laskelmat kuuluvat jokaiseen hyvään liiketoimintasuunnitelmaan. Tämän verkkokurssin varsinainen pihvi on nimenomaan laskelmissa – saat hyvät vinkit laskelmien tekemiseen ja valmiit laskelmapohjat tärkeimpiin laskelmiin.

Hyppää seuraavalla oppitunnille, jossa käydään tarkemmin läpi, millaisia laskelmia kurssiin sisältyy.