Laskelmat lyhyesti

Laskelmat ovat liiketoimintasuunnitelmassa se juttu, johon kannattaa panostaa. Rahoittajan prioriteettilistalla hyvin laaditut laskelmat ovat todella korkealla.

Liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu olennaisena osana yrityksen toimintaan liittyvät laskelmat. Laskelmien osalta ei ole mitään pakollista rakennetta, mutta ne ovat olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa.

Laskelmat ovat tärkeitä

Käytännössä minimivaatimuksena on kannattavuuslaskelma, koska lyhyesti: rahoittaja haluaa saada rahansa takaisin. Kannattavuuslaskelman avulla rahoittaja näkee millainen yrityksesi taloustilanne – millainen sen kannattavuus on.

Aloittavan yrityksen osalta rahoittaja kaipaa myös laskelmaa, miten aloitusvaiheen investoinnit ja käyttöpääoman tarve aiotaan kattaa.

Tämän kurssin “pihvi” on juurikin laskelmat. Mutta koska laskelmat ovat aina sidoksissa liiketoimintasuunnitelmaan, ei kurssi voi olla pelkästään laskelmista. Laskelmat täytyy tehdä yhdessä liiketoimintasuunnitelman kanssa, joten sen vuoksi kurssilla käydään läpi myös liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi annetaan vinkkejä, miten varmistaa, että laskelmat ja liiketoimintasuunnitelma ovat keskenään yhteneväiset.

Laskelmat ja rahoitus

Haettaessa rahoitusta yrityksen toimintaa varten, niin laskelmiin kannattaa panostaa. Aina.

Pidempään toimineilla yrityksillä on pankkia varten käytettävissä tilinpäätös. Tuloslaskelma ja tase kyllä kertovat yrityksen tietyn hetken taloustilanteesta, mutta ne eivät kerro yrityksen tulevaisuudennäkymiä.

Yleensä rahoitusta haetaan johonkin muuttuneeseen tarpeeseen. Ollaan ehkä kehittämässä jotain uutta ja siihen tarvitaan rahoitusta. Tai yrityksellä on tilapäisesti niukkuutta kassassa ja tarvitaan rahoitusta käyttöpääomaa eli juoksevia kuluja varten. Laskelmien avulla näytetään, miten yritys ennakoi taloustilanteensa kehittyvän mm. rahoituksen ansiosta.

Ja hei, pankit ja muut rahoituslaitokset ovat täynnä laskelmista innostuvia tyyppejä – meistä, joista laskelmia ei vain voi olla liikaa. Laskelmanörteiltä saa pienen pieniä plussapisteitä ihan vaan ylimääräisillä laskelmilla.

Kurssilla olevat laskelmat ja laskelmapohjat

Tällä kurssilla ei opetella erikseen teoriaa tai käydä läpi eri laskelmien ominaispiirteitä. Opetan sinut tekemään kannattavuuslaskelman sekä rahoitussuunnitelman, joka hyväksytään mm. starttirahahakemuksen liitteeksi. Opetuksessa hyödynnetään tekemiäni laskelmapohjia, joita on helppo käyttää ja joilla saat nopeasti valmiit laskelmat liiketoimintasuunnitelman liitteeksi. Laskelmapohjia käydään läpi useammalla opetusvideolla, jossa laskelmat tehdään Malliyritys Oy:n tiedoilla. Videoilla käydään läpi eri tapoja täyttää laskelmapohjia – pohjat soveltuvat monenlaisten yritysten tarpeisiin.

Jos olet käynyt koko kurssin läpi ja toiminut suositeltujen käytänteiden mukaan, etkä silti saa yrityksesi laskelmia valmiiksi – muista TAKUU. Saat ilmaisen 30 minuutin valmennuspuhelun, jonka aikana teemme yhdessä laskelmat valmiiksi.

Tämän kurssin jälkeen sinulla on yrityksesi kannattavuuslaskelma, jonka osaat päivittää. Sinulla on myös työkalu, jonka avulla hinnoittelet helposti palvelusi ja digituotteesi ja näet heti, miten paljon kokonaismyyntisi on.

Kannattavuuslaskelmassa lähdetään liikkeelle tulostavoitteesta eli myynnin määrä tulee laskelman tuloksena. Laskettaessa kannattavuus tulostavoitteen kautta on helpompi varmistaa, että kaikki kulut, mukaan lukien yrittäjän palkka, tulevat huomioiduksi laskelmassa.

Tällä lailla tehty kannattavuuslaskelma kertoo, kuinka paljon sinun tulee saada myyntiä (tiettynä ajanjaksona), jotta yrityksesi toiminta on kannattavaa eli kaikki kulut pystytään maksamaan ja viivan alle jää vielä voittoa.

Myynti- ja hinnoittelulaskelmaa hyödynnetään tässä mallissa sen tarkistamiseen, onko laskettu myyntimäärä realistinen. Myyntilaskelmapohjan avulla arvioit helposti yrityksesi kokonaismyynnin ja teet tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun. Laskelmapohjassa on valmiina kaavat, joten teet nopeasti arvion siitä, miten valikoiman ja eri hintojen muutokset vaikuttavat kokonaismyyntiin.

Myyntimäärää arvioitaessa ensimmäiseksi lasketaan, millaista myyntiä (hinnaltaan ja kappalemäärinä) tarvitaan, jotta kannattavuuslaskelman myyntitavoite toteutuu. Myyntilaskelma auttaa siis arvioimaan kannattavuuslaskelmalla asetetun tulostavoitteen ja suunniteltujen kulujen realistisuutta.

Myyntilaskelman avulla hiot nopeasti tuote- ja palvelukokonaisuutesi hintoineen valmiiksi kokonaisuudeksi. Saat siis laskelman avulla selkeät määrätavoitteet eri tuotteille ja palveluille. Näet myös laskelman avulla helposti, miten muutokset myyntimäärissä ja/tai hinnoissa vaikuttavat yrityksesi myyntimäärään.

Myyntilaskelma on työkalu, jota voit hyödyntää myös jatkossa esimerkiksi palveluvalikoiman muutoksia suunnitellessasi. Tai kun asetat myyntitavoitteita, lasket työkalun avulla helposti mitä se tarkoittaa työtunteina ja myyntimäärinä