Käyttöpääoman ja rahoitussuunnitelman laskeminen

Katso myös mallivideo. Siinä käydään esimerkin avulla läpi, miten rahoitussuunnitelmaa lasketaan.